Rakentamiseen ryhtyvän yhteystiedot

 

Nimi:  _________________________________________

Osoite:_________________________________________

 

 

TÄLLÄ RAKENNUSPAIKALLA SUORITETAAN SEURAAVA

_______________________________________ RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN

 

Hanketta koskeva lupahakemus on jätetty Jämijärven kunnan tekniselle lautakunnalle__________________(pvm)

 

Tietoja hankkeesta antaa:

nimi:_____________________________   osoite:_______________________________

puh:_______________________________

Työn suunnitelma aloittamisajankohta:____________________(pvm)