Siirry sisältöön

Yleistä kuraattorien toiminnasta

Koulukuraattorityön lainsäädännöllinen perusta on kirjattu lastensuojelulakiin (LSL 13.4.2007/417) sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (HE 67/2013 vp).
Koulukuraattorien työ on osa koulun opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Opiskeluhuolto jakautuu ehkäisevään koko koulua tukevaan yhteisölliseen toimintaan ja yksilölliseen oppilastyöhön.
Koulukuraattori tukee oppilaita kotiin, kaverisuhteisiin ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Kuraattori työskentelee yhdessä oppilaan, oppilasryhmien, opettajien ja huoltajien kanssa.
Koulukuraattori on tarvittaessa mukana miettimässä oppilaan yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muotoja. Koulukuraattorin tehtävä on huolehtia siitä, että lapsi tulee kuulluksi ja on aidosti osallisena omien asioidensa hoidossa.
Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä vanhemmat, oppilas itse, opettaja tai muu oppilaan kanssa työskentelevä henkilö.
Jämijärvellä koulukuraattori on paikalla keskiviikkoisin.

Koulukuraattori Kati Jokinen
044 577 2302, kati.jokinen@sata.fi
Myös Wilman kautta tavoittaa.